← Back

Opisyal na pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo "Rody" Duterte sa pagbisita sa Iglesia ni Cristo (INC


Ako ay lubos na nagpapasalamat kay Ka Eduardo V. Manalo sa kanyang mainit na pagtanggap sa akin sa kanilang Iglesia. Ako ay nalulugod at nagkaroon ako ng pambihirang pagkakataon na makausap siya at mailahad ang aking plataporma at pangarap para sa bansa kung saan ang milyun-milyong kaanib ng Iglesia ni Cristo (INC) ay aktibong kabahagi.

Sa aming pagtitipon, aking ipinaliwanag ang aking programa upang sugpuin ang krimen, ilegal na droga at korapsyon. Akin ding ibinahagi ang aking matagal nang panawagan para sa pederalismo upang pantay na maipamahagi ang kaunlaran sa buong bansa at maisulong ang tunay at ganap na kapayapaan, lalo na sa Mindanao. Ako ay nagagalak at naging positibo ang pagtanggap dito ni Ka Eduardo.

Kung nanaisin ng Banal na Panginoon at ako ay mahalal sa darating na eleksyon, makakaasa ang milyun-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo (INC) na ipaglalaban ko ang kanilang karapatan at kapakanan bilang mamamayan at mananampalataya. Gabay ang Diyos at sa tulong ng mamamayang Pilipino, isusulong natin ang tunay na pagbabago.


SIGN UP
already subscribed? [×]

Want to stay informed? Sign-up below!

newsletterbg.png
social2/facebook.png social2/twitter.png social2/google.png social2/youtube.png social2/linkedin.png social2/instagram.png